2′

General

Detecten partícules de cocaïna en l’aire de Barcelona

Revelació de la revista científica Analytical Chemistry

Un estudi oficial lliurat pel Consell Superior de la Recerca Científica espanyola informa d’un fet sorprenent que tendeix a revelar una forma de vida addictiva a Barcelona. Segons aquest treball, l’aire de la capital catalana conté diverses drogues en estat de suspensió, entre les quals es troba cocaïna, com ho confirma una anàlisi duta a terme a finals de la primavera, en base a dades recollides en el marc dels controls de la qualitat de l’aire a les zones urbanes. La revista científica Analytical Chemistry, que publica l’estudi, classifica les partícules que floten a Barcelona en cinc classes de drogues, incloent diversos opiacis, amfetamines, i, de manera més previsible, cànnabis. Els resultats, que no tenen cap valor global per a la ciutat ja que contemplen la captura de dades d’un sol sector, revelen la presència de metabòlits de cocaïna en una quantitat de 29 a 850 picograms per metre cúbic d’aire. Aquesta proporció, imperceptibles per l’ésser humà, és equivalent a la d’alguns metalls pesants com el cadmi, comú en ambients contaminats.