Idioma

Les eleccions a la presidència de la Universitat de Perpinyà van donar la victòria al candidat Yvan Auguet, aquest dimarts 20 d’octubre. Degà del departament de Dret i Economia, va enderrocar, durant les eleccions del consell d’administració, a Xavier Py, que sortia, que havia accedit al càrrec el juny del 2019, després de la precipitada marxa de l’ex-titular Fabrice Lorente. L’elecció oficial de Yvan Auguet tindrà lloc al voltant del 15 de novembre, durant una nova sessió de votació, que hauria de ser un tràmit. Aquest futur president, també professor de ciències criminals, encapçalava la llista “Junts i d’una altra manera per la UPVD.

Comparteix