2′

ECONOMIA

Perpinyà-Mediterrània aposta per al desenvolupament sostenible

“El desenvolupament sostenible, oportunitat o restricció per a les nostres empreses ?” és el títol de les terceres trobades econòmiques de la zona Perpinyà Mediterrani organitzades dijous al Polígon Nord de Perpinyà en presència de càrrecs electes entre els quals els Srs. Mach, diputat-alcalde de Pollestres, Puigmal, batlle de Sant Esteve, Carles, batlle de Torrelles, sota la presidència de Jean-Paul Alduy, batlle-senador de Perpinyà i president de l’Aglomeració Perpinyà-Mediterrani. Aquest fòrum va tractar tant la crisi dels recursos energètics com l’impacte dels modes de consum sobre el medi ambient i les noves estratègies d’empresa portadores de desenvolupament sostenibles. Els debats revelen una doble restricció: amb la rarefacció de les matèries primeres i el domini de la contaminació, el desenvolupament sostenible és una oportunitat ja que suposa candvis profunds. Com que indueix costos majors per a les empreses que opten per als “bons usos”, segons l’exemple de nova fàbrica de xocolates Cémoi, o modificant llur manera de treballar, com l’empresa de construcció Fondeville, els esforços d’avui són la realització dels criteris de selecció de demà. En aquest nivell el desenvolupament de la indústria fotovoltaica és un factor de desenvolupament econòmic de Catalunya Nord.