Idioma

El balanç 2011 de l’activitat comercial sud-catalana fet públic el 3 de juliol de 2012 revela uns volums enviats al món sense precedent històric, a conseqüència d’una alça del 7,5%, superior a la progressió del comerç mundial, estimada a 5,8% pel Fons Monetari Internacional. Per primera vegada, Catalunya va exportar més els seus productes a l’internacional, a alçada d’un 52,9%, que a la resta d’Espanya, amb un volum del 47,1%, el conjunt corresponent a 55.185 milions d’euros. A més a més, segons el Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, la balança comercial amb el món va representar un saldo positiu d’un 1,8 % del P.I.B., un 2,2 % amb la resta d’Espanya, després de diversos decennis amb importacions superiors a les exportacions.

La crisi a Espanya afavoreix la conquesta de mercats estrangers

La crisi a Espanya és el factor que impulsa aquest canvi, una inversió de tendència que la prospectiva econòmica comuna, anterior a les dificultats econòmiques internacionals, no considerava abans de l’horitzó 2015. En un balanç anterior, el 2000, les exportacions sud-catalanes cap a la resta de l’estat espanyol equivalien a un 57,1%, mentre les exportacions a l’estranger assolien un 42,9%. L’acceleració de l’entrada de Catalunya en la competició mundial, malgrat una taxa d’atur del 22,16% al primer trimestre 2012, desenganxa aquest territori del conjunt ibèric i arriba a demostrar un nou estatut, una nova seqüència històrica i una nova atractivitat. Aquesta posició instaura una nova relació de forces entre Barcelona i Madrid, mentre que en termes d’imatge, “la marca Espanya”, antigament associada a les vacances de baix cost revesteix des del 2008 les pitjors connotacions negatives. La dissociació de la imatge de Catalunya i de la d’Espanya, recolzada per campanyes de màrketing amb els segells “Barcelona” i “Catalunya”, es va encetar en l’últim decenni.

Comparteix