2′

ECONOMIA

McDonald’s substitueix la vinya per l’hamburguesa a La Torre del Bisbe

La cadena de menjars ràpids McDonald’s obrirà el seu 10è establiment nord-català al terme municipal de Latorre del Bisbe el proper 4 de desembre, després de l’acabament d’obres empreses a finals de setembre. Els treballs, que empleen una desena d’empreses en majoria rosselloneses amb una cinquantena d’obrers ocupats amb un ritme desenfrenat comparat a les obres viàries o de construcció d’escoles, fins i tot es podrien donar per acabats abans de la data prevista inicialment. McDonald’s, que és autor d’una modificació profunda dels paisatges -l’establiment que s’inaugurarà aviat reemplaça unes minades de vinya- i d’una mutació social sense precedent, és present a les zones més urbanitzades de Catalunya Nord, continuant absent de la Cerdanya i del Capcir, del Vallespir i de la Fenolleda, concentrant la implantació al Rosselló, on uns nous restaurants es poden preveure per acompanyar l’explosió demogràfica prevista per l’INSEE. El seu competidor franco-belga Quick, implantat exclusivament als termes municipals de Perpinyà i Clairà, va anunciar aqueix estiu la pròxima obertura d’un establiment a La Jonquera.