La Clau
L’economia submergida a Espanya assoleix un 21,5% del PIB

L’economia submergida a Espanya representa un 21,5% del Producte Interior Brut (PIB) de tot l’Estat, segons una anàlisi comunicat aquest dimecres per la Fundació de Caixes d’Estalvis espanyola. Els experts d’aquesta entitat, que han estudiat el període de 1980 a 2008, certifiquen que aquesta alta proporció s’ha d’atribuir als augments de la pressió fiscal. El percentatge destacat és preocupant, ja que suposa que Espanya continua funcionant, en una proporció alta, amb mètodes allunyats dels estàndards europeus. Per determinar-lo, la Fundació ha fet servir tres criteris diferents, com són el mètode monetari, el consum d’energia i el mètode anomenat MIMIC, “múltiples indicadors i múltiples causes”. Convé observar que l’increment s’ha produït en els darrers anys, ja que les avaluacions en relació amb el període global s’aproximaven al 12,5% del PIB oficial, mentre que l’economia submergida es va desenvolupar fins situar-se entre el 20 i el 23,7% entre 2005 i 2008.

De fet, els autors de l’estudi ressalten que l’increment de la presència d’aquesta economia paral·lela s’ha correspost amb un fort creixement de l’activitat econòmica en general. D’aquesta manera, els augments d’impostos diversos han estat la causa d’un enfortiment del sistemes laborals clandestins, que van emplear 1,4 persones entre 1980 i 1984, abans d’emplear-ne més de 4 milions entre 2006 i 2008. Tenint en compte aquesta realitat, a l’Estat espanyol, resulta difícil separar l’economia oficiosa de l’economia general.

Comparteix

Icona de pantalla completa