2′

ECONOMIA

La sobrecrisi de la Catalunya del nord dóna corda a l’atur

Un 13% d'aturats, o sigui un 4% més que la mitjana francesa

Les xifres de l’atur més recents i més fiables referint-se a la Catalunya del nord, aplegades per l’INSEE, assenyalen una taxa del 13% el setembre de 2009. A França, la mitjana atenyia el 9,1% al mateix període, mentre que la regió Llenguadoc-Rosselló contemplava un 12,7%. En xifres brutes, Pôle Emploi va inventariar a finals d’octubre de 2009 el nombre de 24.281 demandants de feina al territori, on els efectes de la crisi econòmica actual han provocat lògicament una alça de l’atur. Però aquesta s’ha produït després d’una millora substancial a l’escala del decenni 2000, opcorreguda al començament de l’any 2008. Els diferents estrats de crisi territorial, previs i persistents, dissimulats pel costum polític i mediàtic, han rebut així una forma de sobrecrisi, en un context de desequilibris. En efecte, el decenni haurà conegut l’explosió dels llocs de treball del sector terciari, que representa un 80% del mercat, paral·lela al retrocés del sector agrícola, disminuït d’un 17,8% des de 2000. Al mateix temps, mentre que la indústria, progressivament esfondrada des del decenni 1960, s’ha estancat en els anys 2000, el sector de la construcció ha guanyat un 40,77%, a través de la urbanització més ràpida mai observada fins aquí a la plana del Rosselló.