La Clau
La línia SNCF Perpinyà-Cervera desapareix del mapa

La competència entre l’eix d’alta velocitat del Rosselló i el ferrocarril tradicional entre Perpinyà i Cervera, evocada des de 2010 i real en terminis breus, hauria de provocar una posada al marge de l’enllaç històric, obert el 1858. Concretament, l’avantprojecte de llei de descentralització destaca que l’Estat es reservarà l’única competència sobre les línies dites “Trens d’equilibri del territori” (TET) que enllacen dues ciutats de 100.000 habitants situades en dues regions no mitgeres. El 27 de gener de 2013, la branca catalana de l’Associació estatal d’electes comunistes i republicans (ANECR) ha divulgat així una versió sumària del futur esquema ferroviari, sobre la qual la quarantena de quilòmetres que separen Perpinyà de l’antiga terminal de la Costa vermella, entre 28 altres TET, desapareix del mapa.

Quina opció escollirà la Regió Llenguadoc-Rosselló?

A través d’aquest canvi, 230 trens serien qüestionats o transferits a les Regions, entre els quals la baula Perpinyà-Cervera, al mateix títol Tours-Angoulême, a tall d’exemple, que passarien al segon pla en virtut d’un “descompromís de l’estat“, segons l’associació d’esquerra, refredada per la presidència Hollande. Seguint aquest principi, diversos trens interregionals haurien de fer front a la “supressió”, ja que certs executius territorials “no assumirien financerament aquesta transferència”. Són al·ludits les opcions i els mitjans del Llenguadoc-Rosselló, atès que diverses línies de “trens d’equilibri” serien transformades en línia d’autobús, però, segons l’ANECR, “les regions riques podran establir una taxació social, les altres hauran d’augmentar les tarifes”.

Comparteix

Icona de pantalla completa