Idioma

L’alça contínua del nombre de demandants de feina a la Catalunya del Nord va superar un nou nivell al mes de maig. Segons les últimes informacions proporcionades per la Direcció Regional de les Empreses, de la Competència, del Consum i de l’Ocupació (Direccte), el nombre de sense-feina classificades en la “Categoria A”, obligats a efectuar actes positius de recerca de treball, assolia els 23.422, després d’una alça de només 38 persones des del mes d’abril. En canvi, s’assoleix un altre resultat sumant-hi els aturats catalogats en les categories B i C, corresponent als demandants que han treballat breument en un període recent, o que han exercit una activitat més llarga. Segons aquest criteri, que tendeix a donar una lectura més fidel a la realitat, la Catalunya del Nord tenia 33.030 aturats, després de l’arribada de 334 persones suplementàries a les llistes de Pôle Emploi, o sigui un 1%.

L’increment indicat, que representa un 7% respecte a maig de 2010, dóna lloc a una situació de paritat de gènere, ja que es van registrar 16.617 homes i 16.413 dones, després de cert assentament de dades, que aprofita més aviat als homes. L’anàlisi del document de Direccte permet també destacar l’existència de dos terços de persones privades de feina des de fa menys d’un any, és a dir 22.429 persones, mentre eren 10.467 els demandants des de fa més d’un any. A la precarietat induïda per aquestes estadístiques s’afegeix així una fragilitat del mercat laboral nord-català, la taxa d’atur del qual continua estant invariablement situada per damunt del 13%, independentment de la crisi actual. Aquesta s’ha afegit a una crisi iniciada en els anys 1980, amb com a conseqüència la superació del llindar de 20.000 demandants de feina el febrer de 2009, i dels 30.000 l’any 2010.

Comparteix