Idioma

Els 16 mesos que ens separen de l’obertura del tram de la Línia d’Alta Velocitat entre Perpinyà i Barcelona imposen un respecte rigorós del calendari de les obres, demostrat el 6 de juliol a través de la finalització de la perforació de l’últim túnel de Girona. A l’espera de la validació, imminent, del projecte d’estació provisional d’aquesta última ciutat, intermediària entre la capital del Rosselló i la de Catalunya, una sèrie d’informacions tranquil·litzadores va ser comunicada divendres. Adif, el prestatari públic encarregat d’aqueixes grans treballs, ha instal·lat els rails i el balast en 24 dels 31 quilòmetres, o sigui 77%, de la porció Figueres-Girona. Des del mes de juliol, unes proves tècniques en condicions reals s’estan duent a terme en aquesta baula, que ajuntarà les dues ciutats. La catenària, plenament funcional en 15 km, han de ser objecte d’una instal·lació amb ritme constant.

L’articulació dels treballs, que comença per la col·locació del balast, després dels travessers de ferrocarril, dels rails, i finalment de l’alimentació elèctrica, s’efectua de nord cap a sud, però no concerneix els túnels. Aquests es beneficien d’una disposició a mida, sobretot al túnel de Girona, o es necessita afegir una capa de formigó per tal de sobrealçar el pas dels rails. La línia Perpinyà-Barcelona, que funcionarà a partir de desembre de 2012, ha de permetre enllaçar les dues ciutats amb velocitat variable, de 300 a 350 km/h, però determinats trams implicaran una velocitat més moderada. A a nivell de temps, anar d’una ciutat a l’altra suposarà un trajecte de cinquanta minuts.

Comparteix