4′

ECONOMIA

Gran projecte logístic a Trasserra, entre El Voló i Perpinyà

Àmplia zona de 36 hectàres d'intercanvi i transformació de mercaderies

A set quilòmetres de la boca nord del túnel ferroviari del Pertús s’està gestant una imponent zona logística, segons els detalls proveïts el 10 de juliol per la revista econòmica La Lettre M. El municipi de Trasserra, autoritzada a revisar el seu Pla local d’urbanisme al final d’aquest 2013, rebrà una zona de 36 hectàrees corresponent a la recepció, a l’emmagatzematge i a la redistribució de mercaderies. Aquesta realització, que haurà de consolidar la vocació del Rosselló com a territori en la confluència dels grans fluxos entre els estats francès i espanyol, Europa i el Maghreb, s’ha confiat a l’empresa gestora APRC Group, especialitzada en l’ordenació de parcs logístics a l’estat francès. Aquest inversior basat a la regió de Saint-Etienne preveu una inversió colossal de 115 milions d’euros, que permetrà bastir tres naus de 70.000 m2, 50.000 m2 i 15.000 m2, a les quals s’afegiran 8 hectàrees reservades als tràilers. Un posicionament geoestratègic incomparable haurà de garantir l’èxit d’aquesta zona logística, en un terme municipal travessat per l’autopista A9, la Línia d’Alta Velocitat i la carretera departamental D900, enllaçada a la Nacional 2 espanyola, per La Jonquera. Molt proper del Voló, ubicat arran del gran corredor de fluxos vinculats al port de Barcelona i connectat al port de Portvendres, el futur espai, que suposarà crear entre 250 i 300 llocs de treball, s’orientarà també cap a la transformació de productes.

Competència de l’autopista ferroviària i de Vilamalla

Aquest projecte «Trasserra» serà una resposta a les 145 hectàrees del parc logístic “Logis Empordà”, en realització molt lenta als termes municipals de Vilamalla i El Far d’empordà, propers de Figueres. No obstant això, en un panorama d’altes competències en un sector econòmic en creixement permanent, exiteix una altra adversitat. Concretament, l’autopista ferroviària El Voló- Luxembourg, que punciona obertament l’activitat de la plataforma intermodal Perpinyà Saint-Charles Contenidors Terminal, obté resultats històrics. El maig de 2013, aquesta infraestructura ha superar el propi rècord, transportant 4000 remolcs de camions, o sigui una tercera part més que el maig de 2012. Aquesta autopista amb vocació ecològica, inaugurada el 2007 per la societat Geodis, filial de la SNCF, connectava inicialment El Voló amb a la ciutat luxemburguesa de Bettembourg. Perllongada fins a Helsingborg, a Suècia, des de setembre de 2012, constitueix el canal de ferrotatge més llarg d’Europa, dotat de 2200 km, coberts en només 48 hores, contra 72 h al mínim per carretera, una prestació que reafirma aquest mode de transport promogut per l’estat francès.

Portbou desenvoluparà la seva zona logística

A l’altra extremitat del massís de l’Albera, però al vessant sud, la zona ferroviària de Portbou es prepara a desenvolupar la seva activitat logística, confiant 3,5 hectàrees de la seva superfície al sector privat, segons una informació comunicada el 17 de juliol per la societat pública espanyola Adif. A través d’un concurs públic corresponent a un import de 925.000 euros, el gestor de les infraestructures ferroviàries espanyoles confiarà a una empresa la gestió d’una futur terminal de transports i la comercialització de les superfícies. Adif, que és també actor logístic, continuarà operant en les superfícies veïnes i posarà a disposició les seves quatre grues d’aixecament de contenidors presents en aquest espai. El tàndem Portbou-Cervera, fundat en el transbordament de mercaderies forçat per la diferència d’ample de via espanyol, guanyarà modestament importància, amb un expertesa en transbord de vehicles, particulament de marca Ford, fabricats a la regió de València. Aquest desenvolupament, promogut des de 2011 per les autoritats catalanes, posicionarà Portbou en una nova xarxa territorial, amb nous punts de referència que tornar a dibuixar el mapa logístic abans de 2020.