Idioma
La Clau
Es recupera lentament la creació d’empreses a la Catalunya del nord
Idioma

En l’inici d’un possible final de la crisi, el món dels negocis es torna a recuperar tímidament a la Catalunya del nord, segons el balanç més recent disponible, que fixa a 69 la creació de noves activitats durant el període comprès entre l’abril i el juny de 2009. Les 218 activitats de radiació registrades enfront de les 320 del primer trimestre han ajudat a amortir una caiguda preocupant, manifestada en l’últim trimestre de 2008, quan les dificultats es van alçar al màxim, amb el tancament de 412 empreses, segons la Cambra de Comerç i de l’Artesania nord-catalana. Durant el mateix període d’abril a juny, la recuperació, tímida, es va il·lustrar amb la creació de 287 empreses, després de les 316 noves empreses creades en el primer trimestre. En un volum total que disminueix, la Catalunya del nord pateix doncs una caiguda de matrícules superior a la de les radiacions, que dóna lloc a un moviment net de les empreses inferior, encara que positiu, en relació amb el mateix període de 2008. Gairebé totes els sectors assoleixein un balanç menys favorable que el de fa un any, incloent la construcció, amb un saldo negatiu, ja que ha perdut 8 empreses, mentre que el sector de l’alimentació n’ha guanyat 41 i el dels “Transports reparacions serveis” ha 24 activitats noves.

Comparteix