Idioma

Després d’un any 2014 explosiu, Catalunya del Sud augmenta encara les seves xifres de freqüentació turística. Titular de 16,7 milions de visitants estrangers l’any passat, un rècord absolut, el territori ha atret 7,44 milions de turistes estrangers entre l’1 de gener i el 30 de juny d’aquest 2015, o sigui 4,4% més que en el període equivalent del 2014. Aquesta comptabilització comunicada el 22 de juliol pel ministeri d’Indústria espanyol confirma una tendència sòlida, que posiciona Catalunya, estirada per la notorietat mundial de Barcelona, com a primera comunitat autònoma de l’estat espanyol en aqueix àmbit, a alçada de 25,5% del conjunt. Segueixen les Illes Canàries, amb el 19,3%, i les Illes Balears, amb el 15,1%.

Britànics, alemanys i francesos

En aquest mateix primer semestre, per nacionalitats, el Regne Unit, Alemanya i França, per ordre decreixent, totalitzen el 54,8% dels mercats emissors cap a l’estat espanyol. Els Estats Units demostren un increment del 15,7% i Suïssa del 9,7%, mentre que la presència de visitants russos manifesta una caiguda del 35,7%. Per acompanyar el creixement, la Generalitat de Catalunya va impulsar al mes de febrer passat l’eslògan «Catalonia is your home» (Catalunya és casa teva). El seu conseller d’Ocupació, Felip Puig, promou «l’esperit de convivència, el gust per l’hospitalitat o el respecte per diversitat” que caracteritza la personalitat dels catalans».

Comparteix