Idioma

L’economia del turisme que anat dominant Catalunya sud dels anys 60 ençà, amb l’exemple flagrant de la Costa Brava, està a punt d’abandonar la seua deixadesa réglementària. En el marc de la recuperació del control del predial turístic el govern català atacarà ara l’estatut dels pisos de lloguer estacional. Ahir diumenge, el director general de turisme de Catalunya, Joan Carles Vilalta, va declarar durant un viatge a Pisa, emmarcat en l’any de Catalunya a Itàlia, que sols 28.000 pisos d’un total de 500.000 són declarats d’ús turístic. Segons la nova Llei d’Habitatge els propietaris que volen llogar un pis temporalment hauran de sol·licitar un permís d’ús turístic als ajuntaments. En cas contrari se’ls aplicarà una multa que podria alçar-se fins a 300.000 €. Aqueixos pisos, jurídicament alliberats de l’estatut de domicili i plenament lligats a l’estatut turístic, podran ser assequibles als controls de la Policia i als inspectors del consum. Després de l’aplicació estricta de la llei de costes les autoritats catalanes i espanyoles semblen que s’han decidit a posar ordre en un sector propici als abusos.

Comparteix