Idioma

Les exportacions dutes a terme des del Port de Barcelona han progressat d’un 12% al primer semestre 2013, segons els resultats publicats el 2 d’agost. El volum total embarcat representa 276.566 TEU, o sigui tants contenidors de mida estàndard, enviats cap als mercats emergents que són Rússia, Turquia, Sud-àfrica, Singapur, Malàisia, Mèxic, Colòmbia i el Brasil. En el mateix període, les entrades de mercaderies han experimentat un retrocés de 2 %, abans d’una progressió d’un 5% el juny. Amb motiu de la presentació d’aquestes dades, el president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Sixte Cambra, s’ha felicitat que la infraestructura de la qual està escarregat, històricament orientada a la importació, vagi reafirmant des de 2009 la capacitat exportadora.

Especialització en trànsit de vehicles

El transport de vehicles és un punt fort del Port de Barcelona, per on han transitat 364.217 unitats entre gener i juny, o sigui 6% més que el 2012 en el mateix període i amb una previsió de 700.000 per al conjunt d’aquest any. El trànsit, que consisteix a desembarcar vehicles i enviar-los cap a la seva destinació final, ofereixen una alça d’un 50% al primer semestre, mentre que les manipulacions de productes químics han progressat d’un 9% i les d’hidrocarburs d’un 69%, per a un volum general de 5,2 milions de tones. Entre aquestes prestacions, que encara ne generen cap recuperació econòmica, el tràfic ferroviari vinculat al Port de Barcelona s’ha il·lustrat per 66.942 TEU en aquest mateix primer semestre, corresponent a 14% més que el 2012. Els 94.463 cotxes i camionetes transportats ocupen un 32% de la globalitat, mentre que els productes sòlids han atès 208.410 tones, el que representa una millora de 22%. Es tracta principalment de sal i potassa extrets de les mines de Súria i de Sallent, a les comarques de Barcelona, enviats cap a la resta d’Europa i de la península ibèrica.

Comparteix