Idioma

La taxa d’atur nord-catalana se situava al 14% a finals de desembre del 2019, segons dades comunicades discretament el 12 de febrer per l’Observatori Pôle Emploi a la regió “Occitanie”. La taxa representava un 8,3% a França, un 11,5% a l’Auda, un 11% a l’Arièja i tan sols 8,1% a l’Alta Garona, amb Tolosa com a capital. En un informe titulat “Punt de conjuntura – desembre del 2019“, el servei estatal revela que l’ocupació assalariada ha crescut del 0,9% en un any al territori. A finals de desembre, Cataluinya del Nord amb 141.622 empleats, entre els quals 67.618 treballadors del “sector terciari comercial”, després d’un creixement de l’1,5% en un any. Si el comerç és el principal sector econòmic del territori, amb un 48%, que assenyala una economia poc productiva, el segueix el “sector terciari no comercial”, amb 53.020 persones i augment del 0,3%. Més avall arriben la indústria, amb 8.881 empleats i un descens del 0,3%, i la construcció, amb 8.552 empleats i una alça del 2,5%.

El nombre d’aturats ha augmentat un 138% en 12 anys

No obstant, “les ofertes de treball al departament evolucionen a un ritme inferior a la regió, amb 18.833 ofertes de feina recollides en els darrers 12 mesos, enfront dels 317.833 d’Occitània”, especifica l’estudi. Una visió més àmplia demostra la situació de crisi a llarg termini: “des del primer trimestre del 2008, el nombre de persones que busquen feina a les categories A, B i C (nota: 55.280 persones) ha augmentat un 138% als Pirineus Orientals”.

Comparteix