3′

ECONOMIA

El 2015, més superfícies comercials a Catalunya del Nord

L’actualitat des endegaments comercials va ser rica en 2014 a Catalunya del Nord. A Perpinyà, Robinson Osorio, director del Centre del Món adjacent a l’estació del TGV, va complir el seu primer any de batalla, sense resultats convincents. Aquesta galeria comercial sense inversió pública, és a dir sense incidència fiscal sobre les llars, era pròpiament massacrada per la revista Le Point del 4 de desembre. El mes d’agost va fer espellir la protesta contra el Quadrat d’Or, el centre comercial de la carretera de Canet de Rosselló Els primers dels seus 37 comerços repartits en 15 000 m2 obriran les seves portes a la primavera 2015. Octubre va relevar que 26% dels restaurants del centre-ciutat de Perpinyà han tancat les portes des del 2010. Novembre va afectar la comarca de l’Alta Cerdanya, també al·ludida per la instal·lació de grans superfícies especialitzades. El desembre, la ironia venia del sud quan el centre comercial Gran Jonquera, dirigit per Xavier Solé, exdirector del Centre del Món, va anunciar haver aconseguit al 100 % de la superfície ocupada.

5 000 m2 a la carretera d’Espanya de Perpinyà

En el debat obert l’any passat sobre un eventual quantitat sobrera de superfícies comercials, els responsables polítics refractaris continuen sent manifestament impotents, malgrat els seus esforços. Sovint, el repte de l’ocupació laboral aniquila les oposicions. L’atractiu popular manifestat pels consumidors-electors elimina el debat poc després de la seva mediatització. Per aquest 2015, la qüestió dels centres comercials sembla inscriure’s en la simple continuïtat de 2014. El 13 de gener es va fer l’anunci segons el qual l’antiga Casa Comteroux (compta rucs), especialitzada en els mobles d’estànding, a la carretera d’Espanya a Perpinyà, es convertiria en el Patio Comteroux. D’ací el 2017, un espai de 25 000 m2 guarnit de diverses botigues, dotat d’un passeig per a vianants i un aparcament protegit, hi haurà estat condicionat, amb un pressupost de 7 milions d’euros.

Noves franquícies a comarques

En altres zones de Catalunya del Nord, la multiplicació dels comerços de serveis prossegueix, com tants nous motius de descentrar els centra-ciutats fins i tot de competir amb els artesans resistents. Euromaster, filial de Michelin especialitzada en la distribució de pneumàtics i en el manteniment dels vehicles, inaugura dos establiments, a Argelers de la marenda i La Roca d’Albera. Aquest any també s’instal·laran petits comerços de franquícia, com Level Games, especialitzat en els vídeojocs d’ocasió, al Mas Garridó Cabestany. Ecolave, especialitzat en la neteja ecològica, i les estufes de pellets Aasgard, s’instal·len a Perpinyà. Es preparen centres d’aprimament Cellu Chic a les perifèries de Perpinyà i Illa. L’actualitat de l’any sembla se generar preguntes poc o molt idèntiques a les de 2014.