Idioma

(Comunicat de premsa del SYDETOM66, Unió departamental per al transport, tractament i recuperació de residus domèstics i residus similars als Pirineus Orientals, dijous 28 de gener de 2021).

Comitè sindical del dijous 28 de gener de 2021

Aquest dijous, 28 de gener de 2021 a les 9:30 h, es van reunir els delegats del comitè sindical SYDETOM66, 33 hi eren presents o representats pels seus substituts (5 van ser excusats).

L’ordre del dia va començar amb informació sobre la reunió de l’oficina sindical del 19 de gener, especialment estesa als presidents de les comunitats de comunes i de la comunitat urbana. Aquesta reunió es va dedicar específicament a un debat entorn del finançament de SYDETOM66 durant el mandat. Al final de les discussions, es van establir tres escenaris perquè els delegats es posicionessin en un d’ells durant la propera comissió. Aquest últim hauria de permetre definir el pressupost provisional per al 2021 i sotmetre aquesta projecció financera a votació dels delegats.

Després, els delegats van aprovar l’acta del comitè sindical del 3 de desembre de 2020, així com les decisions sindicals preses pel president Fernand Roig.

El Comitè va continuar amb la presentació de l’Informe de la Cambra Regional de Comptes pel president Fernand Roig, aquest informe sobre el control de comptes i la gestió del sindicat ja és públic.

El vicepresident Pierre Taurinya va liderar el debat sobre la política pressupostària que va acabar amb una votació que avalava el cost per tona incinerada, el principal recurs de SYDETOM66.

A continuació, el vicepresident Raymond Pla va presentar els informes sobre els recursos humans del sindicat.

El vicepresident 1r Bruno Valiente, per la seva banda, va presentar el programa de prevenció de molèsties industrials “PPNI” i el contracte de servei amb la Cambra d’Agricultura sobre els impactes del jaciment d’Arc Iris a les vinyes adjacents.

El vicepresident Jacques Barthes va presentar l’informe sobre el tractament de l’amiant amb els seus contractes de serveis.

Per acabar, el vicepresident Roger Ferrer va presentar l’informe sobre la neteja de fangs de depuradores.

Nota als lectors:

Aquest és el contingut enganxat a la còpia del comunicat de premsa del seu emissor, que assumeix la plena responsabilitat. Tanmateix, ho vam comprovar, cosa que pot provocar un retard en edicions en línia d’hores o dies.

Nota als lectors:

Això és el contingut copiat-enganxat de la nota de premsa del seu emissor, que n’assumeix la plena responsabilitat. No obstant, l’hem verificat, el que pot generar un retard d’edició d’algunes hores o dies.

Comparteix