Idioma

Segons una declaració fete ahir pel ministre-conseller d’economia del govern català, Antoni Castells, el PIB. de la Catalunya Sud hauria de disminuir del 0,1% el 2009, per primera vegada des de 1993, mentre que el creixement català era encara d’un 3,6% el 2007 i d’un 1,2% en 2008. Antoni Castells va exposar aqueixes previsions durant la presentació del pressupost del govern català per a l’any 2009, construït al voltant d’aquest pronòstic de lleuger decreixement. En aquest context les finances sud-catalanes augmentaran, però, del 6,4%, frisant els 37.000 milions €. També segons l’anàlisi del conseller la recessió hauria de durar almenys tot el primer semestre 2009 i produir efectes durant un o dos anys. El 2009 uns 55.000 llocs de treball podrien resultar destruïts a la Catalunya Sud, amb una taxa d’atur de l’11,6%, mentre enguany és del 8%. La demanda interior hauria de baixar de 0,5%, la construcció i els béns d’equipaments seran els més afectats, mentre que el comerç exterior augmentarà de 0,4%. La inflació hauria de ser moderada gràcies a la baixada de la demanda interior i del cost de les matèries primeres, situant-se al voltant del 2%. El ministre va precisar també la seua voluntat de realisme en relació amb les previsions, per molt dolentes que siguin, per tal de superar la crisi.

Comparteix