Idioma

El 4 d’abril, INSEE va presentar els seus “Fulls sintètics de zones d’ocupació (ZE) 2020”, inclòs un dedicat a Perpinyà, és a dir, a Catalunya del Nord. Aquesta sèrie estadística revela en particular la distribució sectorial dels 137.988 llocs de treball assalariats al territori. Hi ha 3.211 agricultors (2,3% del total), 8.764 empleats a la indústria (6,3%), 8.120 empleats a la construcció i obres públiques (5,8%), 64.652 a comerç, transports, activitats financeres, serveis a empreses i particulars, hotels i restaurants, immobiliàries. Aquest sector anomenat “terciari comercial” representa el 46,8% dels que exerceixen una activitat professional. Hi ha 53.241 funcionaris, territorials o nacionals (que figuren a la categoria “terciari no comercial”), o sigui el 38,5% del total. Els mapes contextuals d’Insee situen la ZE de Perpinyà al seu entorn i la complementen amb coneixements sobre la seva demografia. El document complet es pot consultar aquí.

Comparteix