3′

ECONOMIA

Catalunya assumeix la competència dels trens regionals

Nou traspàs de poder entre l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya

Tal i com es va acordar el passat 17 de novembre, la Generalitat de Catalunya assumeix des d’aquest 1 de gener 2011 la gestió dels trens regionals. En acord amb l’article 160 de nous Estatut d’autonomia del país, el Govern català pot des d’ara decidir els horaris, les freqüències de pas, fixar les tarifes i controlar la qualitat del servei ofert als usuaris. Des d’ara doncs, tots els trens de la companyia espanyola RENFE que arriben o circulen per la Catalunya del Sud es posen sota responsabilitat catalana, però la mateixa empresa pública continua sent-ne l’operadora. Enguany, el nombre de persones que faran servir els trens regionals sud-catalans arribarà a 11 milions, amb 763 trajectes setmanals. Aquest servei, que compta amb 256 treballadors, ja s’acompanya de canvis. Concretament, el servei de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha tornat ha batejar sis línies dels trens regionals, com ara la R-11, de Barcelona a Portbou per Girona, la R-12, de l’Hospitalet de Llobregat a Lleida, per Manresa, així com la la R-13, de Barcelona a Lleida, per la vila de Valls. El dispositiu és completar per la línia R-14, de Barcelona a Lleida per Tarragona i Reus, la R-15, de Barcelona a Riba-roja d’Ebre per Tarragona i Reus, i la R-16, de Barcelona a Tortosa/Ulldecona. No obstant aquest traspàs, l’Estat espanyol conserva la competència de manteniment de la xarxa ferroviària i la llicència d’empresa ferroviària, que continua escaient a RENFE. Aquesta evolució pot incidir en una possible reafectació de la línia ferroviària clàssica entre Perpinyà i Girona. A conseqüència de la inauguració de la Línia d’Alta Velocitat sota el massís de l’Albera, s’està imaginant lentament unes solucions alternatives per salvar aquesta línia, a través d’una fórmula de rodalies entre les dues ciutats. En aquest sentit, el traspàs de la línia R-11 a la Generalitat de Catalunya pot arribar a accelerar estratègies de reconversió ferroviària entre Portbou i Girona.