Idioma

El debat entre Catalunya i Espanya, en matèria econòmica i fiscal, s’alimenta d’un nou element que subratlla una contribució desigual. En concret, tot i que la població de Catalunya del Sud representa el 16% dels habitants d’Espanya (és a dir, 7,56 milions sobre 47,35 milions), la seva participació en l’impost sobre el patrimoni és del 45,45%. Aquest sorprenent desequilibri fiscal es calcula en el període 2014-2019, durant el qual els contribuents catalans van pagar 2.900 milions d’euros dedicats dels 6.400 milions rebuts per l’Estat espanyol. Durant aquest mateix període, la comunitat autònoma de Madrid (6.77 milions d’habitants) va quedar exempta d’aqueix impost, fins a 5.160 milions, per una mesura local que va suprimir aquesta contribució.

El govern català vol arreglar la situació

La regió de Madrid és l’única, entre les 17 comunitats autònomes espanyoles, que ha eliminat l’impost sobre el patrimoni. A Barcelona, ​​el govern de la Generalitat de Catalunya espera una harmonització, per no haver de suportar més tots els esforços, i, sobretot, per continuar sent indefinidament la cistella tributària d’Espanya.
La llei espanyola obliga els propietaris de béns superiors als dos milions d’euros a fer una declaració de béns. Segons aquest criteri, l’any 2019 es van donar a conèixer al conjunt d’Espanya 212.000 declarants, entre els quals el 39,2% a Catalunya, és a dir, 79.876, davant només 19.090 a la Comunitat de Madrid. Corregir les irregularitats en curs és també l’objectiu del Ministeri de Pressupostos espanyol (Hacienda).

Els més rics van a Madrid

En els darrers anys, les facilitats concedides per la comunitat de Madrid en matèria d’impostos de successions, successions i donacions han provocat una autèntica fugida de grans fortunes a la capital d’Espanya. Aqueixos contribuents d’alt nivell s’han instal·lat estratègicament a la ciutat o la seva regió per fugir d’aquestes contribucions fiscals. La comunitat autònoma de de Madrid ha aconseguit atraure aqueixos propietaris entre els més rics, que paguen altres tipus d’impostos, en particular el que afecta els ingressos (IRPF), en benefici directe de la regió.

Comparteix