Idioma

Les xifres de la freqüentació turística del mes d’agost a la Catalunya del Sud, publicades el 21 de setembre pel ministeri d’Indústria, Energia i Turisme espanyol, demostren una alça del 14%. Aqueix increment, en comparació amb el mes d’agost de 2011, equival a 1.994.943 visitants. Paral·lelament, la regió de Madrid ha patit una baixada d’un 29,7%, amb només 381.620 turistes, mentre que el conjunt de l’estat espanyol n’ha recepcionat 7,9 milions, corresponent a un augment del 5%. Proporcionalment, la Catalunya del Sud ha participat altament en aqueix èxit espanyol, rebent la quantitat sorprenent d’un 25,37% del total. En el període cumulat del gener fins a l’agost, la progressió sud-catalana és estimada en un 12,1%, corresponent a la presència de 10,4 milions de turistes, per a 40,7 milions en el total de les 17 comunitats autònomes espanyoles, l’alça sent d’un 3,6% en aquest cas. Aquestes dades testimonien una sortida de crisi consolidada, després de les minves constatades el 2009 i el 2010.

Es prefereix venir amb avió que no amb cotxe

Les estadístiques ministerials revelen una supremacia del transport aeri entre els públics turístics que escullen el territori espanyol, a alçada de 5,7 milions entre els 7,9 milions de turistes del mes d’agost. Només 2 milions han preferit utilitzar la carretera o l’autopista, mentre que 4,5 milions han escollit passar llur estada a l’hotel. A la Catalunya del Sud específicament, l’augment dels fluxos és degut principalment a les clienteles vingudes de la Gran Bretanya i de França.

Comparteix