Idioma

La pròrroga de la construcció del tram de la Línia d’Alta Velocitat entre Perpinyà i Montpeller, oficialitzat el 27 de juny per Jean-Marc Ayrault, és seguit d’un recordatori europeu de major importància. Concretament, aquest 17 d’octubre, la Comissió europea ha confirmat el caràcter prioritari d’aquest tram, l’absència del qual és una excepció notòria en el gran eix nord-sud europeu. En un comunicat, la Regió Llenguadoc-Rosselló informa de la celebració d’una reunió dels ministres de Transports de la Unió Europea, aquest mateix dia a Estònia. Aquesta trobada tècnica ha permès presentar nou projectes de xarxes transeuropees, als quals Brussel·les dedicarà 26.000 milions d’euros, en el marc de la seva política de transports per al període 2014-2020.

Pressió positiva o negativa sobre França

Després de múltiples indecisions observades des de 2010, el Corredor ferroviari mediterrani, que ha de connectar la façana mediterrània ibèrica a Ucraïna, passant per Itàlia i Hongria, confirma també la seva entrada definitiva entre els grans projectes continentals. L’embut ferroviari entre Rosselló i Llenguadoc en un llarg eix geogràfic podria així desaparèixer més aviat del que es preveia, ja que la pressió europea sobre el govern francès genenaria la rehabilitació del projecte entre les prioritats hexagonals. No obstant això, l’aposta estratègica no és pròpiament francesa, sinó general, en el marc de la competitivitat econòmica del transport de mercaderies. Per això, París també pot desestimar el compromís de Brussel·les, privant el projecte de la seva participació, que té un pressupost de 5.500 a 7.000 milions d’euros, segons les opcions que s’ababi escollint.