2′

ECONOMIA

A Pià, l’empresa Coldway aposta per la intel·ligència

L’empresa Coldway, regularment esmentada a través dels seus avenços tecnològics d’abast europeu, tornar a fer parlar d’ella. Aquest especialista de la cadena del fred basat a Pià, a la plana del Rosselló, ens assenyala l’obertura del seu pol «Expertesa i Suport Tècnic», després d’haver aprofitat una «activitat important» en el transcurs del primer semestre 2015. El seu nou departament respon a les exigències reglamentàries cada cop més exigents en l’àmbit de la cadena de la fred, aplicada als sectors agroalimentari i a la sanitat. D’ara endavant, els nombrosos operadors presents en el mercat podran sol·licitar Coldway, que s’han tornat capaç d’analitzar i peritar la necessitat del client per proposar una solució òptima de transport o d’emmagatzematge de productes sensibles a la calor. Aquesta empresa fundada el 2000 augmenta el seu peritatge, dominant sobretot les normes FDX 15140 i NS 99700. En aquest assumpte d’especialistes, reforça l’economia de la intel·ligència a Catalunya del Nord, amb l’ajuda de tècnics frigoristes, experts de la cadena de la fred.

Inventors de la fred autònoma

A l’origen del seu èxit, Coldway ha creat una solució termoquímica respectuosa amb el medi ambient, que permet produir fred i calor de manera autònoma, sense energia fòssil. Una trentena d’assalariats treballen en aquesta empresa que s’encara al futur destinant vuit assalariats a la seva unitat de Recerca & Desenvolupament.