Idioma

La recuperació del mercat laboral continuar sense formar part de l’actualitat econòmica i social nord-catalana, on el nombre d’aturats s’ha alçat al mes de juliol, afectant 516 nous inscrits. Les estadístiques comunicades el 27 d’agost per la Direcció regionals de les empreses, de la competència, del consum, del treball i de l’ocupació (Direccte), en associació amb la Direcció Regional del servei d’ocupació estatal Pôle emploi Llenguadoc-Rosselló, destaquen la presència de 43.580 aturats contra 43.064 al mes de juny, pel que contempla les categories A, B i C, que representen les persones que han exercit feina. En canvi, en sentit estricte, els 31.818 habitants que cercaven treball i no exercien cap activitat professional, catalogats al mes de juny, només eren 31.504 el juliol.

Increment de l’11,7% en un any

Aquestes noves xifres posen en evidència una disminució de l’atur de llarga durada, que concerneix 16.641 individus a la recerca de feina “des de fa 1 any o més”, conjugada a una lleugera progressió de l’ocupació precària. Però l’alça general des del mes de juliol de 2012 s’eleva a un 11,7% a les comarques nord-catalanes. Paral·lelament, 8.002 persones disposaven, a finals de juliol, d’un “dret feiner als Ingressos de Solidaritat Activa (RSA)”. En la globalitat de la regió Lenguadoc-Rosselló, 183.430 demandants de feina eren inscrits a la categoria A, després d’una baixada d’un 0,8% respecte al final del mes de juny, contra una alça d’un 0,2% per al conjunt de la part metropolitana de l’estat francès. En aquest mateix perímetre regional el conjunt de les categories A, B, C presenta una alça d’1%, per a un 1,1% en el total de l’hexàgon.

Comparteix