La Clau
2015, any orgànic per a la Comissió europea

La Comissió Europea va anunciar el 19 de desembre 2014 una síntesi de tot el dispositiu d’ajudes per al desenvolupament de la producció agrícola orgànica. Tot el dispositiu està contingut en un document de 16 pàgines reservades específicament als agricultors, tranformadors i minoristes orgànics. Aquesta informació integral facilita diminar un arsenal de subvencions que s’han impulsat per donar suport a la conversió dels agricultors tradicionals als processos orgànics i al manteniment de les activitats, ja adaptades. S’emmarca en el context de la Política Agrícola Comuna (PAC) i del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

Aquesta “Guia d’Oportunitats de suport als productors orgànics a Europa” afecta, entre altres àmbits, els pagaments directes, els programes de desenvolupament rural, el conveni europeu de la innovació per a la productibilitat i la sostenibilitat de l’agricultura (PEI-AGRI), com també els programes “Fruita i verdures a les escoles” i “Llet a les escoles”.

Comparteix

Icona de pantalla completa