La Clau
Subscripció per a l’equipament final de la goleta Miguel Caldentey

Després de la seva llarga restauració, seguida de la seva arribada al port de Portvendres el maig de 2020, la goleta patrimonial “Miguel Caldentey” és objecte d’una subscripció en línia. Com a part de l’equip necessari per al seu retorn al servei, aquest venerable vaixell, llançat per primera vegada el 1916, necessita un impuls popular per finançar el treball d’armament (aparells, motors i equipaments interiors). Aquestes etapes, que es duran a terme en el marc d’un nou projecte d’integració a Port-Vendres, començaran al setembre i s’haurien s’acabar el juny de 2024.

Aquesta campanya de patrocini apunta un import de 15.000 euros. Supervisada per la Fundació Heritage, recuperarà aquest monument històric, símbol de la memòria marítima catalana. Les donacions són deduïbles de l’impost sobre la renda fins al 66% de l’import de la donació i dins del límit del 20% de la renda imposable i de l’impost sobre societats, fins al 60% de l’import de la donació, en el límit del 0,5% de la facturació excloent impostos.

Pel·lícula “El renaixement de la goleta Miguel Caldentey”, juliol de 2021

Aneu a la pàgina especial de finançament d’aqueixos equipaments.

Comparteix

Icona de pantalla completa