La Clau
L’ASPAHR cerca el compromís dels futurs batlles sobre la protecció del patrimoni

Fer respectar unes pautes ètiques sobre patrimoni, per part d’un màxim de futurs batlles nord-catalans, és l’objectiu de l’associació per a la salvaguarda del patrimoni artístic i històric del Rosselló (ASPAHR). L’entitat, ja mobilitzada per a la salvaguarda del districte de Saint-Jacques de Perpinyà, envia un qüestionari als candidats a les eleccions municipals dels dies 15 i 22 de març. El president, Olivier Poisson, els convida a reflexionar sobre la “qüestió important del patrimoni i la cultura”, per “orientar els focus cap al debat democràtic”. Igual com la carta d’Anticor, que destaca els municipis més ètics en termes de governança, o els 15 punts sobre l’ensenyament del català escrits per l’associació APLEC, l’ASPAHR qüestiona:

1- Quina importància atorgueu al coneixement i a la conservació del patrimoni, ja sigui material (artístic i històric), intangible (usos, coneixements, expressions culturals) o natural, en la gestió municipal? 2- Considereu el patrimoni artístic, històric i natural i del vostre municipi com a palanca per al desenvolupament local? Esteu a favor d’accions per al seu millor coneixement (inventaris, enquestes, estudis i investigacions) i que es tingui en compte en els àmbits de competència que són els del municipi o de la intercomunalitat?

3- Quines mesures o projectes de conservació i restauració projecteu per a la millora del patrimoni (construït, material, immaterial, natural) del vostre municipi?

4- Esteu a favor del control de l’arquitectura tradicional en el marc de les competències del municipi, inclòs controlant permisos d’edificació en edificis antics? Considereu un sistema d’ajudes específic per a la conservació de l’arquitectura tradicional en el marc del municipi?

5- Quines accions de promoció o comunicació projecteu donar a conèixer i posar a disposició del públic per al patrimoni del vostre municipi?

6- Considereu que l’església del vostre municipi pot estar oberta al públic i vigilada durant determinats períodes de l’any? Esteu disposat a proporcionar els mitjans necessaris per a aquest propòsit?

7- Quina quantitat del pressupost a llarg termini preveu per salvaguardar, conservar i millorar el patrimoni?

8- Preveieu una actuació conjunta, dins de la intercomunalitat de la qual forma part el vostre municipi, per a la gestió, la comunicació i la promoció de l’herència? Doneu suport, en aquest marc, a la creació de llocs de treball permanents qualificats?

9- Esteu a favor d’una introducció al patrimoni local durant l’horari escolar al vostre municipi o al territori del qual forma part? Esteu disposat a contribuir als mitjans necessaris per a una acció com aquesta?

10- Quines mesures i quins mitjans voleu posar en marxa per informar i implicar les associacions per a la salvaguarda del patrimoni actiu a la vostra comuna o al territori del departament? Teniu la intenció de destinar-los els mitjans per desenvolupar les seves activitats?

La mateixa ASPAHR es compromet a publicar les respostes rebudes a la seva pàgina web. Aquesta associació va ser fundada el 1963 per l’arqueòleg i historiador Pierre Ponsich, comissari d’antiguitats i obres d’art de Catalunya del Nord.

Comparteix

Icona de pantalla completa