Avís legal

La Clau és una publicació editada per Catalunya Nord Punt Com, associació de llei 1901 registrada a la prefectura dels Pirineus-Orientals l'11 d'octubre de 2004 amb el número 0662013828.

Adreça: Carrer camp del rei, 12, 66100 Perpinyà.
Telèfon: +33614382052.

N° de SIRET (sistema d'identificació del directori d'establiments): 488 043 282 00018.

Representant legal i director de la publicació: Sr. M. Grégory Prujà.

El digital La Clau es compromet a una pràctica d’Internet conforme amb les lleis, reglaments i recomanacions de la Comissió nacional de la informàtica i de les llibertats (CNIL).

Com a editors en línia ens comprometem a fer el màxim per comprovar la validesa de les informacions, respectar les regles de la deontologia periodística, no afectar els drets i la dignitat de les persones així com informar els internautes de l’essència editorial o publicitària del contingut.

Ens comprometem també al màxim per garantir la fiabilitat de les informacions i dels serveis proporcionats per altri.

La web la-clau.net conté enllaços d’hipertext cap a pàgines administrades per terceres persones sota llur pròpia responsabilitat.

Qualsevol processament de dades nominatives a la nostra web se sotmet a la llei n° 78-17 del 6 de gener de 1978 relativa a la informàtica, als fitxers i a les llibertats (llei Informàtica i Llibertats).

Ens comprometem a demanar a l'usuari si accepta rebre informacions trameses per la-clau.net.

Per mor d'oferir als usuaris informacions o serveis personalitzats la nostra web utilitza cookies (fitxer enviat al navegador de l'internauta) que permeten seguir llur navegació. Si el navegador de l'usuari és configurat per refusar-los, però, l'accés a aqueixos serveis pot resultar difícil o impossible.

Els usuaris de la nostra hemeroteca han de respectar les condicions de reproducció pròpies d'aquest servei. Queda phohibida qualsevol comercialització i redifusió.

Hostatjament:

Tirabol Produccions SL, Carrer Ali Bei 25, 1r 2a 08010 BARCELONA, Espanya.
Tel : 00 34 93 185 61 30.